Vertimas su garantija!


Kalbos:
LIETUVIŲ / 
LATVIŲ (gimtoji) 
ANGLŲ, 
ESTŲ, RUSŲ
VOKIEČI
Ų


Verčiami dokumentai
sutartys, pažymos, instrukcijos, įstatai, išrašai, interneto svetainės, 
pirkimo dokumentai, CV, IT, saugos duomenų lapai, lipdukai, knygos, 
ir kt. 


Programinė įranga
SDL Trados, MS Office, Poedit ir kt.


Kainos
iš l
ietuvių / a
nglų / r
usų 
į 
latvių
- 6-7 EUR
  
   
 
iš 
latvių 
į 
l
ietuvių
 
- 7-8 EUR
  
   

iš/į
 v
okiečių
 
 
- 10 EUR
 
 
iš/į e
stų 
 
- 13 EUR
 
  
iš/į lenk
ų
 
- 13 EUR
  
* už 1800 spaudos ženklus su tarpais


Atsiskaitimai
 Pagal išrašytą sąskaitą faktūr
ą


Kreipkitės!
Tel.: +371 26148411

Dėl kainos teiraukitės telefonu arba elektroniniu paštu
Atsiųskite dokumentą - paruošiu tikslų kainos pasiūlymą.
 Nuolaidos priklauso nuo kalbų kombinacijos, teksto apimties, temos ir vertimo atlikimo termino.